Košer víno

Košer víno

 

Pojem košer neodmyslitelně patří k židovské kultuře. Košer víno se pak po(u)žívá při slavení svátku Purim, při velikonoční pesachové večeři nebo při bohoslužbě na konci modlitby k přivítání šabatu. Bez košer vína se jednoduše neobejde žádná židovská oslava.

 

 

 

Aktivní filtry

Košer víno

 

Pojem košer neodmyslitelně patří k židovské kultuře. Košer víno se pak po(u)žívá při slavení svátku Purim, při velikonoční pesachové večeři nebo při bohoslužbě na konci modlitby k přivítání šabatu. Bez košer vína se jednoduše neobejde žádná židovská oslava.

 

Co znamená košer víno?

 

Význam hebrejského slova košer v sobě nese mnohem víc než technologii nebo přesný postup. Jde o celý způsob života lidí ze židovského prostředí. U vín pojmenování košer znamená, že víno bylo vyráběno pouze ortodoxními židy a splňuje požadavky judaismu. Zároveň ale neplatí, že všechno izraelské víno je košer! O izraelském víně jsem pro vás sepsali článek na Vínovinách >>.

  

Jak se vyrábí košer víno?

 

Aby se víno mohlo označovat jako košer víno, musí splnit několik základních pravidel. Ještě před jeho výrobou si musí vinař opatřit písemný souhlas od příslušné církve. Pravidla se dnes většinou týkají pouze zvýšené hygieny. Na pěstování a sklizni vinné révy se mohou podílet i nežidé a řídí se obecnými směrnice, platnými pro všechny vinaře. Nicméně, pokud jde o víno ze Svaté země, Izraele, musí se vinaři řídit ještě 4 zemědělskými zákony pocházejícími ještě z biblických časů.

 

Orlach – Hrozny se sbírají až ze 4letých keřů; hrozny, které při sklizni spadnou na zem, již nejsou košer

Kilai Ha’kerem – Na vinici nesmí být vysazeny jiné druhy ovoce než vinná réva

Šmita – Každý sedmý rok se veškerá zemědělská půda, včetně vinic a sadů, nechává ležet ladem

Terumot a Ma’aserot – Symbolické obřadní vylití 1 % vyrobeného vína na památku desátku, dnes se nahrazuje příspěvkem na charitu.

 

Na samotné výrobě se pak smí podílet pouze pravověrní židé a židovky, kteří žijí zbožným životem, světí šabat s jí košer potraviny. Někdy je od rabína, dohlížejícího na výrobu, dokonce vyžadováno, aby i řidič přepravující hrozny byl židovského vyznání. Celá výroba musí být oddělena od výroby ostatních vín, všechny přístroje používané pro obě výroby musí být důkladně očištěny. Do vín mohou být přidávány pouze košer přísady. Košer vína můžeme dále rozdělit na yayin mevušal – pasterizovaná a yayin lo mevušal – nepasterizovaná.

 

Víte, že?

Košer víno se pasterizuje čistě z náboženských důvodu, tedy aby víno zůstalo košer i poté, co zátku z lahve vytáhne někdo jiný než ortodoxní žid (třeba váš číšník). Vlastně ryze praktická věc.

 

Co nesmí obsahovat košer víno?

 

Do košer vína jedině košer přísady. Košer musí být i použité kvasinky, neměli by být nijak geneticky modifikované. Z látek používaných pro čeření vína mohou být použity pouze algináty – výtažky z mořských řas. Jiné čeřicí látky (želatina, vaječný bílek, kasein apod.) jsou živočišného původ, a proto jsou zakázány. Vína se tedy vůbec nečeří. Obvykle se čistí pouze sedimentací nebo přetáčením a současně je hlídáno množství oxidu siřičitého. Podobně je tomu i u některých naturálních vín, jejichž výroba trvá podobně dlouho.

Produkt byl přidán do porovnávače.
Produkt byl přidán do košíku.