Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Podrobné nastavení
Přijmout zvolené cookies

I. Základní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu vino-klub.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Víno-klub.cz, s.r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, IČ 278 96 382, DIČ CZ 278 96 382. Bankovní spojení - 2600081632 / 2010, email: info@vino-klub.cz, telefon +420 724 239 045.

 

Prodávající sděluje, že

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;
 • neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění;
 • v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), kupující – spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůty, práva a povinnosti spotřebitele při odstoupení jsou uvedena v poučení;
 • kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Spotřebitel dále bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy je předmětem koupě digitální obsah nedodaný na hmotném nosiči, když spotřebitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající při odstoupení spotřebitele od smlouvy částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí;
 • v případě, že kupující – spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru státního dozoru.

 

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy za objednávku závaznou.

Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. Na žádost prodávajícího je kupující povinen prokázat svoji totožnost v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného.

Fotografie k vínům jsou pouze ilustrační, nemusí se shodovat s produktem.

 

IV. Bonusy, slevy

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách Prodávajícího v sekci Bonusy, slevy.

 

V. Způsoby platby a dopravy

Způsoby platby a dopravy pro celou ČR jsou uvedené v tabulce včetně času doručení, popřípadě vyzvednutí.

Cena dopravy se liší podle způsobu platby.

      PLATBY  
DOPRAVA Doručení
PO-PÁ
Převodem GoPay
Kartou
Dobírka
Hotovost
Kurýrní služba 9–17 h 99 Kč 119 Kč 139 Kč
Osobní odběr – Praha 1 11–19 h 0 Kč 0 Kč -
Osobní odběr – Chýně 8–15 h 0 Kč 0 Kč -
Osobní odběr  Praha Kbely 7–19 h 0 Kč 0 Kč -
Osobní odběr – Brno - kpt. Jaroše 15–20 h 0 Kč 0 Kč

-

Osobní odběr  Brno-Popůvky 7–16 h 0 Kč 0 Kč

-


U objednávek nad 2 500 Kč je doprava pro celou ČR zdarma.

 

VI. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do deseti pracovních dnů. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

 

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího – spotřebitele

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Spotřebitel dále bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy je předmětem koupě digitální obsah nedodaný na hmotném nosiči, když spotřebitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vino-klub.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář v souladu s § 1830 občanského zákoníku poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, viz i poučení

3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží či předložení potvrzení přepravce o odeslání zboží prodávajícímu (např. podací lístek), a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. 

4. Prodávající není, v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku, povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši spotřebitel. 

5. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno více než nad míru opotřebení běžného při vyzkoušení zboží či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli právo na započtení nároku na snížení vracené kupní ceny úměrně poškození. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech

 • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
 • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
 • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné sekci Ochrana osobních údajů, bezpečnost.

 

X. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

 

XI. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: www.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí pro řešení sporů online.

 

XIII. Ověřování recenzí zákazníků

Všechny recenze uvedené v detailu produktů prodávaných v internetovém obchodě Víno-klub.cz pocházejí výhradně od registrovaných zákazníků, kteří daný produkt zakoupili. Po provedení platby se jim tato možnost odemkne v jejich zákaznickém účtu. Přehled o svých recenzích má každý registrovaný zákazník v sekci Vypito.

Produkt byl přidán do porovnávače.
Produkt byl přidán do košíku.