I. Základní ustanovení

 

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu vino-klub.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Soare sekt a.s., se sídlem: Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 63144964, e-mail: [email protected], telefonní číslo: 724 239 045. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím)

 

II. Zjevné vady při převzetí zboží

 

Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od kurýrní služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.

V případě, že Kupující zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně, e-mailem či telefonicky oznámit Prodejci.

 

III. Délka záruční doby

 

Záruční doba trvá 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

prodávaného zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít, zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána; vyplývá-li to z povahy zboží.

 

IV. Místo uplatňování reklamace

 

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

 

V. Způsob při uplatňování reklamace

 

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně nebo telefonicky a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.

Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Vadu lze odstranit opravou věci nebo dodáním nové věci, ledaže je Kupujícím zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výběr obsahuje 6 vín a jedno je rozbité, součástí reklamace musí být všechna vína). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.

V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, může Kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

VI. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

 

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

 

VII. Kontakt pro reklamaci

 

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

 

Soare sekt a.s.

(kancelář Víno-klub.cz)

Opletalova 25

110 00 Praha 1

Česká republika

e-mail: [email protected]

telefon: 724 239 045

 

Produkt byl přidán do porovnávače.
Produkt byl přidán do košíku.